En svensk innovation för mänskligare, tryggare och mer hållbar vård.

poseidon

Poseidon är världens första hygienrobot. Egentligen är det en intelligent duschlösning, som på ett unikt sätt hjälper äldre och rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien. I slutet av 2016 planeras en färdig, kliniskt testad produkt att visas upp för utvalda kommuner, landsting och vårdenheter i Norden.

Tre viktiga fördelar med Poseidon:

 En seger för den personliga integriteten.
De flesta tänker nog inte på att den personliga och intima hygienen kan innebära problem för personer med rörelsehinder. Att vara tvungen att få hjälp av andra kan i värsta fall ge sämre självkänsla och en upplevelse av att den personliga integriteten kränks. Idén bakom Poseidon är att ge rörelsehindrade personer en ny möjlighet att sköta sin personliga hygien under trygga förhållanden. Konceptet riktar sig till användare som har partiell mobilitet på grund av neurologisk skada eller enbart beroende på hög ålder. Med hjälp av Poseidon blir tvättupplevelsen någonting positivt. En privat stund att se fram emot, som blir ett lyft för både självkänsla och livskvalitet.

Ett viktigt steg mot tryggare arbetsmiljö
Tunga lyft och en stressig arbetssituation sliter tyvärr hårt på personalen inom vårdsektorn, och bidrar i hög grad till sjukskrivningar och i förlängningen personalbrist. Därutöver finns det utmaningar även när vården sker i hemmen. Här sker många av fallolyckorna, och upp till 40 procent av dem äger rum i badrummet. Med hjälp av Poseidon kan vårdpersonal och anhörigvårdare minska risken för halkolyckor på våta golv, och undvika tunga lyft som kan orsaka skador på till exempel rygg och nacke. I ett sammanhang där arbetsmiljöfrågor står högt på agendan är Poseidon ett inspirerande exempel på hur innovativ teknik kan förbättra vardagen i vården.

Poseidon bidrar till bättre ekonomi i vården
Vi går stadigt mot en allt äldre befolkning och ett samhälle där alla måste ta ansvar för att resurserna används på ett mer hållbart sätt – såväl ur mänsklig som ekonomisk synvinkel. Poseidon är ett koncept som tar hänsyn till båda dessa delar, inte minst ekonomin. Tester av Stockholms Läns Landsting har visat att Poseidon kan spara upp till 10 minuters vårdtid per vårdtagare och avdelning. Lägg därtill att vatten och energi förbrukas på ett mer kontrollerat sätt, och att exponeringen mot tunga lyft och risken för halkolyckor minskar. Sist men inte minst erbjuder Poseidon en affärsmodell byggd på hyresavtal med stabila tjänsteleverantörer som ansvarar för installation, drift och underhåll. För kunden innebär det att man slipper binda kapital i utrustning, och att det blir enklare att budgetera och göra kostnadsuppföljningar. Kunderna kommer även att erbjudas förmånliga möjligheter att testa och utvärdera Poseidon utan bindande löften.

Hur fungerar Poseidon?

Poseidon_stol3Den ergonomiska stolen styrs med hjälp av avancerad mjukvara, sensorer och motorer. När stolen är utskjuten sänks armstödet och stolen vinklas lagom mycket så att brukaren kan sätta sig tillrätta. Den tvådelade sittytan är ställbar och det behagliga ryggstödet är lagom högt för att ge rätt stöd.

Duschområdet är utformat för att brukaren ska känna sig trygg och avspänd. Miljön är omslutande men ändå luftig, och det välvda säkerhetsglaset har en frostad yta som förhindrar insyn. För brukaren betyder det bibehållen integritet och stärkt självkänsla.

Den starka teleskoparmen lyfter stolen med en mjuk och kontrollerad rörelse in i duschområdet, utan att vare sig brukare eller vårdpersonal behöver beträda ett vått och halt golv. I praktiken kan Poseidon bidra till att eliminera risken för besvärliga fallolyckor i bad och duschrum.

Individuella tvättprogram.
Brukaren startar själv sitt personliga tvättprogram som är anpassat för så gott som hela kroppen – bröst, bål, ben och underliv. Duschstrålar och tvållösning fördelas separat via sammanlagt fjorton dysor. Vattnets värme och tryck regleras enkelt och en separat handdusch finns lätt tillgänglig. Tvättprogrammen är utvecklade i samverkan med klinisk personal från gynekologi- och geriatrikenheter.

Klarar hårda hygienkrav.
Design och materialval motsvarar de hårda hygien- och miljökrav som ställs inom vården. Mekaniken är noggrant inkapslad och de rena, jämna ytorna underlättar rengöring och säkerställer en mikrobfri miljö. Materialen består huvudsakligen av glas, aluminium och giftfria kompositmaterial (glasfiber).

TEKNISK FAKTA OM POSEIDON (Prototyp nr 4)

Poseidon_front

  • Bredd/djup: 1,3 m/1,6 m
  • Djup utskjuten teleskoparm: 2,2 m
  • Höjd/totalvikt: 1,4 m/500 kg
  • Stol: Ergonomiskt utformad med tvådelad dyna och högt ryggstöd
  • Väggar: 9 mm säkerhetsglas
  • Vattendistribution: 10 dysor
  • Tvållösning: 4 dysor
  • Mjukvara: Individuellt programmerbar
  • Kontroller: Panel och larmknapp
  • Miljö: Låg energi- och vattenförbrukning

Observera: Data och illustrationer här avser prototyp nr 4. Reservation för ändringar.